Od 9 września 2021 roku 15-latek przebywa w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich. Początkowo miał zostać poddany badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją psychiatryczną na okres czterech tygodni. Kilka dni po jego przyjeździe, ośrodek zwrócił się do sądu o przedłużenie obserwacji do sześciu tygodni. W połowie września Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyraził na to zgodę, a także powołał do składu biegłego psychologa.

22 września 2021 roku został przesłuchany małoletni świadek w tzw. niebieskim pokoju. Sąd nie ujawnia kim dla 15-latka i 13-letniej Patrycji był przesłuchany świadek. Nie ujawnił również jaka była treść zeznań świadka.

1 października 2021 roku sąd ma zdecydować o ewentualnym przedłużeniu pobytu 15-latka w Schronisku dla Nieletnich, bo to właśnie tam ma trafić po zakończeniu obserwacji psychiatrycznej.

W przypadku nastolatka najprawdopodobniej może zapaść ostatecznie jedna z dwóch decyzji: skierowanie do zakładu poprawczego, z którego wyjdzie po ukończeniu 21 roku życia, lub do ośrodka psychiatrycznego, jeśli lekarze stwierdzą u 15-latka zaburzenia psychiczne. Chłopakowi nie grozi więzienie, bo w chwili śmierci 13-letniej Patrycji nie miał jeszcze ukończonych 15 lat.