Zaginęła bez śladu 33-letnia Barbara Wolany oraz czworo jej dzieci

Zaginęła bez śladu 33-letnia Barbara Wolany oraz czworo jej dzieci. Zaginięcia na terenie Polski mają miejsce każdego dnia. Znikają osoby różnej płci, w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, w bardzo różnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Niektóre osoby znikają z własnej woli, aby po pewnym czasie się odnaleźć, inne zaś padają ofiarą przestępstwa. Są też […]