Dekret numer 770

Dekret numer 770. Społeczeństwo rumuńskie do 2000 roku liczyło 25 milionów obywateli, ponieważ taki plan ustalił Komunistyczny dyrektor Nicolae Ceauşescu. Dekret numer 770 pozbawił życia ponad dziesięć tysięcy kobiet, natomiast dwa miliony dzieci skazał na traumatyczne dzieciństwo.