Szalony dekret dyktatora

Dekret

Społeczeństwo rumuńskie do 2000 roku liczyło będzie 25 milionów obywateli, ponieważ taki plan ustalił Komunistyczny dyrektor Nicolae Ceauşescu. Dekret numer 770 pozbawił życia ponad dziesięć tysięcy kobiet, natomiast dwa miliony dzieci skazał na traumatyczne dzieciństwo.  1 października 1966 roku Ceauşescu ogłosił radykalną nowelizację prawa aborcyjnego. W związku z tym, prawo do aborcji przysługiwało jedynie kobietom […]