Blog
Zaginieni Przed Laty

XVII-wieczna Madame z arszenikiem.

XVII-wieczna Madame z arszenikiem. Francuska markiza i trucicielka. Życie Madame de Brinvilliers inspirowało rzeszę artystów. Na podstawie jej biografii powstała opera, dwa musicale, w końcu film telewizyjny. Pisali o niej m.in. Arthur Conan Doyle (w The Leather Funnel) i Aleksander Dumas (ojciec). W poemacie A Supper of Madame de Brinvilliers Dumas opisuje fikcyjną scenę, w […]

Zapraszamy do współpracy!

Oferujemy możliwość umieszczenia reklamy na stronie głównej oraz w każdym artykule. Dodatkowo posiadamy możliwość publikacji artykułów sponsorowanych i reklamowych.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

it-agencja.pl